Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A Nemzeti Ünnep alkalmából a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola március 14-én 12:00-kor kezdődő ünnepi műsorát követően a “Székesfehérvári Nemzeti Játék Szini Társulat” emléktáblájánál koszorút helyez el Horányi Ottilia karnagy és a Primavera Kórus énekesei Pelikán Udvar, Székesfehérvár, Kossuth utca 15.
vezényel: Selmeczi György
HÚSVÉTI HANGVERSENY
2018. április 5. csütörtök 19.30 óra Szent Sebestyén templom Székesfehérvár, Felsőváros
műsor: Selmeczi György: Alba Felix Vajda János: Magnificat
közreműködik: Jónás Krisztina szoprán Primavera Kórus (karigazgató: Horányi Ottilia) Alba Regia Vegyeskar (karigazgató: Kneifel Imre) Alba Regia Szimfonikus Zenekar
2018. május 11. péntek 14:00 Hiemer-ház, Székesfehérvár A Primavera Kórus közreműködése a VIGYÁZÓ KÉZ Gyermekvédelmi Egyesület által támogatott, saját család nélkül nevelkedő fiatalokból álló három ifjú pár közös esküvőjén A rendezvényt az Egyesület szervezi Janóné Ildikó egyesületi elnök vezetésével, dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár MJV polgármestere támogatásával és anyakönyvvezetői közreműködésével. szoprán szóló: Vadászy Barbara, zongora: Szarka Andrea vezényel: Horányi Ottilia
„MINT A SZARVAS - VÁGYAINK ÉGEN ÉS FÖLDÖN - A PRIMAVERA KÓRUS HANGVERSENYE
2018. június 10. vasárnap 17.00 óra a ****Hotel Magyar Király kupolatermében Székesfehérvár, Fő u. 10.
vezényel: Horányi Ottilia
szoprán: Vadászy Barbara klarinét György Roland zongora: Szarka Andrea
A hangversenyt támogatja a ****HOTEL MAGYAR KIRÁLY
    2. rész Szokolay Sándor: Ima rontás ellen Karai József: Csodálkozás Petrovics Emil: Játszik a szél Farkas Ferenc: Rózsa madrigál Pászti Miklós: Csángó-magyar szerelmi dalok Bárdos Lajos: Csillagvirág
Műsor:     1. rész Mendelssohn: Der 42. Psalm Baermann, C.: Adagio (Etude No. 24)    Donizetti, G.: Concertino in B II. György Roland - klarinét
szólisták: Kolonits Klára - szoprán Megyesi Schwartz Lúcia - alt Brickner Szabolcs - tenor Rezsnyák Róbert - basszus vezényel: Ács János
A SALZBURGI MISE” HARMONIA ALBENSIS
2018. július 26. csütörtök 19.30 óra Szent Sebestyén templom Székesfehérvár, Felsőváros
műsor: W. A. Mozart: Koronázási mise W. A. Mozart: Exultate, jubilate
közreműködik: Primavera Kórus (karigazgató: Horányi Ottilia) Alba Regia Vegyeskar (karigazgató: Kneifel Imre) Alba Regia Szimfonikus Zenekar
Adatvédelmi tájékoztató a hangversenylátogatóink számára
vezényel: Ács János
MUSICA SACRA SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY
2018. augusztus 12. vasárnap 21.00 óra /esőnap: augusztus 13./
ROSSINI Petite Messe Solennelle
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus /Horányi Ottilia/ Alba Regia Vegyeskar /Kneifel Imre/ Ars Musica Vegyeskar /Szabó Adrienn/ Budapesti Lantos Kórus /Gerenday Ágnes/ Magyar Rádió Énekkara énekesei /Sárosi Károly/ Kaposvári Vikár Béla Kórus /Jerszli Judit/ Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus /Pál Csilla/
szólisták: Sarah Tisba - szoprán Chiara Tirotta - mezzo Luciano Ganci - tenor Filippo Polinelli - bariton
II. András, magyar király: Sághy Tamás Árpád-házi Szent Erzsébet: Osváth Judit Meráni János koronázó érsek: Körtvélyessy Zsolt Meráni Gertrúd, II. András 1. felesége: Varga Izabella Zsófia grófné, Türingiai Lajos anyja: Závodszky Noémi Narrátor: Mihályi Győző Türingiai Lajos tartománygróf, Erzsébet férje: Fehérvári Péter Béla herceg, II. András fia: Babinchak Atanáz Imre, magyar király: Kricsár Kamill Constancia, Imre magyar király felesége: Varga Lili Assisi (Szent) Ferenc: Kuna Károly Kalenda, veszprémi püspök: Strasszer Domonkos Boleszló, váci püspök: Körmendi Kristóf Töre Fia Péter: Fehér László Kacsics Nembéli Simon: Kurucz Dániel Kacsics Nembéli Mihály: Hajdu Péter Túlélő keresztes: Kricsár Kamill Estei Beatrix, II. András 2. felesége: Ballér Bianka
KÖZREMŰKÖDÉS A 2018. ÉVI KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉKON SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY - 2018.08.18-19. (esőnap:2018.08.21.)
KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK II. ANDRÁS Csillaghullásban álmodó
Zeneszerző: Szirtes Edina Mókus Díszlettervező: Szendrényi Éva Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida  Dramaturg, forgatókönyvíró: Matuz János  Súgó: Weil Szilvia Ügyelő: Kalmár Johanna Koreográfus: Horváth Csaba; Rendezőasszisztens: Németh Mariann és Kerekes Áron  Rendező és forgatókönyvíró: Szikora János
További közreműködők: Szirtes Edina Mókus és Zenekara Táncosok Rákóczi Szövetséggel közös szervezésben határon túli magyar fiatalok Kórus: Bódi Réka, Mihály György, Auth Ágnes tanítványai, a Primavera Kórus és a MusiColore énekegyüttes énekesei - karigazgató: Mihály György
ARS SACRA Kulturális Örökség Napjai - Nyitott Templomok Napja „Tekints az égre, és lásd meg!” a Primavera Kórus koncertje
szoprán szóló: Vadászy Barbara zongora: Szarka Andrea
műsor: Daróci Bárdos Tamás: Felvirradt az Isten napja Halmos László: Minden földek Mozart, W. A.: Ave verum Arcadelt, J.: Ave Maria Donizetti, G.: Ave Maria Liszt Ferenc: Ave Maria Rachmanyinov, Sz.: Богородице Дево Orbán György: Ave Maria Franck, C.: Panis angelicus Mendelssohn Bartholdy, F.: Der 42. Psalm Szokolay Sándor: Ima rontás ellen Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deuma
2018. szeptember 23. vasárnap 16:30 óra  Isztimér, Szent Anna Templom
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
programfüzet
vezényel: Medveczky Ádám Liszt- és Kossuth-díjas karmester
KATOLIKUS TÁRSADALMI NAPOK - SZÉKESFEHÉRVÁR ÜNNEPI HANGVERSENY
2018. szeptember 08. szombat 20.00 óra Városház tér, Székesfehérvár /esőhelyszín: Felsővárosi Szent Sebestyén templom/
VERDI Requiem
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus /Horányi Ottilia/ Alba Regia Vegyeskar /Kneifel Imre/ Ars Musica Vegyeskar /Szabó Adrienn/ Budapesti Lantos Kórus /Gerenday Ágnes/
szólisták: Sümegi Eszter - szoprán Gál Erika - alt Kovácsházi István - tenor Gábor Géza - basszus
programfüzet program-    ajánló
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
2018