© Minden jog fenntartva - Primavera Kórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
orgonán közreműködik: Szarka Andrea vezényel: Burján Orsolya
 9:40 A Primavera Kórus műsora a fogadalmi ünnep tiszteletére
SZENT SEBESTYÉN FOGADALMI ÜNNEP 2024. január 20. szombat 9:40 Szent Sebestyén templom, Székesfehérvár - Felsőváros
10:00 A Primavera Kórus közreműködése a püspöki szentmisén
HANGVERSENY A MAGYAR GYERMEKNEUROLÓGIAI TÁRSASÁG KONGRESSZUSÁNAK VENDÉGEI TISZTELETÉRE 2024. április 25. csütörtök 19:00 Szent István-székesegyház, Székesfehérvár
Orazio Vecchi, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Berkesi Sándor,  Maurice Duruflé, Gordon Young, John Rutter, John Newton és Sally K. Albrecht kórusművei
zongorán közreműködik: Szarka Andrea vezényel: Burján Orsolya
Részvétel a Szent István Városa V. Nemzetközi Kórustalálkozó és Minősítő Hangverseny rendezvényen 2024. május 11. szombat 16:00 Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI díszterme
Fellépő kórusok: Siófoki Férfi Dalkör Egylet – Siófok – Lovrek Károly Primavera Kórus – Székesfehérvár – Burján Orsolya Vox Mirabilis Kamarakórus – Székesfehérvár – Zemlényi Katica Ciszter Vegyeskar – Székesfehérvár – Radics Éva Méhes Imre Kórus – Budakalász – Orosz Erzsébet Alba Regia Vegyeskar – Székesfehérvár – Kneifel Imre Gyöngyvirág Női Kar – Adony – Tóka Melitta Musica Aurea Kórus – Ipolyság – Béres Gábor
zongorán közreműködik: Szarka Andrea vezényel: Burján Orsolya
“Kincseink az ÉVSZAKOK - kórusmuzsikával a klímavédelemért”
A koncert védnöke:
A Primavera Kórus vendégei:
2024. május 12. vasárnap 17.00 óra Hotel Magyar Király kupolaterme Székesfehérvár, Fő utca 10.
Sing For Joy kamarakórus Hámori Zsófia – fuvola Burján Gabriella – hegedű Pillár Tamás – brácsa Kárász András – cselló
Lehrner Zsolt Székesfehérvár MJV alpolgármestere
vezényel: Burján Orsolya Lovrek Károly
NYÁRINDÍTÓ KONCERT 2024. június 8. szombat 18.00 óra Hiemer-ház bálterem Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Díszvendég: Endl László zeneszerző Reményi Attila zeneszerző
Hangszeren közreműködik: Endl László Szarka Andrea
A COMENIUS KAMARAKÓRUS ÉS A PRIMAVERA KÓRUS KONCERTESTJE
vezényel: Dénes István Somogyváry Ákos
MAGYAR ÁBRÁNDOK A REFORMKORBAN – 180 ÉVE MUTATTÁK BE A HIMNUSZT 2024. június 15. szombat 20.00 óra Magyar Zene Háza, Bp. Olof Palme sétány 3.
házigazda: Batta András
fuvola: Rácz János Kunszeri Márta
István Király Operakórus Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar Primavera Kórus a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
szólóénekesek: Schnöller Szabina szoprán Heim Mercedes alt Megyesi Zoltán tenor Jekl László basszus
hegedű: Nagao Haruka Stankowsky Eszter Gál Károly Fahidi Patricia
XXXVI. ERKEL NAPOK ÜNNEPI KONCERT A HIMNUSZ MEGZENÉSÍTÉSÉNEK 180. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 2024. június 16. vasárnap 17.00 óra Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium Budakeszi, Széchenyi út 141.
fuvola: Rácz János Kunszeri Márta
szólóénekesek: Schnöller Szabina szoprán Heim Mercedes alt Megyesi Zoltán tenor Jekl László basszus
hegedű: Nagao Haruka Stankowsky Eszter Gál Károly Fahidi Patricia
István Király Operakórus Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar Primavera Kórus Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
vezényel: Dénes István Somogyváry Ákos
program-    ajánló
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
2024