© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
A Primavera Vegyeskórus Egyesület közhasznú tevékenysége
A Primavera Vegyeskórus Egyesület 2012-ben jött létre. 2015-től közhasznú szervezet.
  ... A Primavera Vegyeskórus Egyesületet az   1972-ben   alakult   Székesfehérvári   Primavera Kórus      tagjai,      a      Primavera      Vegyeskórus jelenlegi     tagjai,     valamint     alapítókarnagya, Horányi Ottilia hozták létre.       ...   Az   Egyesület   célja   kórus   fenntartása   és működtetése,       valamint       a       kórusmuzsika megismertetése,       művészeti       tevékenység folytatása,   a   kórustagok   és   a   közönség   zenei nevelése,       a       zenei       kultúra       széleskörű terjesztése.                ...     Az     Egyesület     feladata     részvétel Székesfehérvár       város       zenei       életében, kóruskapcsolatok   létesítése   és   ápolása,   hazai és   külföldi   fellépések,   turnék   szervezése,   hazai és    nemzetközi    fesztiválokon    való    részvétel együttműködés más civil szervezetekkel.
Az Alapszabály rövid kivonata, 2012
Támogatás    szándékával    vagy    egyéb ügyekben      az      Egyesület      Elnöke elérhető     a     kapcsolatok     menüpont alatt. Köszönjük érdeklődését.
A Primavera Vegyeskórus Egyesület beszámolója és közhasznúsági melléklete:
A Primavera Vegyeskórus Egyesület közleménye az adózók által felajánlott SZJA% felhasználásáról: